Adoptie

Het adopteren van een kind neemt veel tijd in beslag. De totale proceduretijd verschilt per land en bedraagt al snel drie tot vijf jaar. Het grootste deel van de procedure bestaat uit wachten. Tussendoor moeten aspirant-adoptieouders diverse hindernissen nemen.

De confrontatie met tal van instanties, ingewikkelde procedures en een waslijst van eisen waaraan je als aspirant-adoptieouder moet voldoen, is van tijd tot tijd behoorlijk frustrerend. De vele wetten en eisen zijn echter niet bedoeld als ontmoedigingsbeleid, maar zijn opgesteld ter bescherming van het adoptiekind. Het kind kan immers niet kiezen. Zijn of haar toekomst ligt in de handen van de bemiddelende instanties.