Vergunninghouders

In Nederland zijn op dit moment zeven organisaties die mogen bemiddelen bij adoptie van een kind uit het buitenland. Deze bemiddelaars heten officieel vergunninghouders omdat het ministerie van justitie ze een vergunning heeft gegeven voor adoptiebemiddeling. Zonder vergunning mag een organisatie niet bemiddelen. Alle vergunninghouders staan onder toezicht van het ministerie van justitie.

Als aspirant-adoptieouder mag je, zodra je dat wilt, lid of donateur worden van een vergunninghouder. Bij veel bemiddelaars krijg je dan regelmatig een blad of krantje met informatie over adoptie. Ook kun je als donateur zogenaamde 'wachtouderavonden' bezoeken ter voorbereiding op de komst van je kind of om andere aspirant-adoptieouders te ontmoeten.

Hoewel je dus op elk gewenst moment lid of donateur kunt worden van een vergunninghouder, moet je met de inschrijving voor bemiddeling wachten totdat het ministerie van justitie je de zogenaamde beginseltoestemming heeft gegeven. Justitie stuurt de beginseltoestemming en je gezinsrapport door aan de vergunninghouder van je keuze. Het is niet toegestaan om tegelijkertijd bij meer dan één vergunninghouder in te schrijven voor bemiddeling.

Vergunninghouders moeten zich houden aan de regels van de wet en moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mogen bemiddelaars geen winst maken en moet het belang van het kind voorop staan. Ook heeft de vergunninghouder de plicht zo veel mogelijk achtergrondinformatie over het kind te verzamelen. Bemiddelaars die niet aan hun verplichtingen voldoen, verliezen hun vergunning of krijgen een boete opgelegd.

Een overzicht van de zeven vergunninghouders:

Vereniging Wereldkinderen
www.wereldkinderen.nl

Stichting Meiling
www.meiling.nl

Stichting Kind en Toekomst
www.kindentoekomst.nl

Stichting HOGAR
www.stichting-hogar.nl

Stichting Afrika
www.stichtingafrika.nl

Stichting Flash
www.stichtingflash.nl

Nederlandse Adoptie Stichting
www.nederlandseadoptiestichting.nl